036-5356677 info@wuxing-almere.nl

PRIVACY VERKLARING PRAKTIJK WUXINGALMERE

Contactgegevens
Margje Neve | Kakistraat 14, 1339 GG Almere
Telefoon: 036-5356677 | E: info@wuxing-almere.nl

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens:

Via de website vraag ik uw naam en email adres via het contact formulier zodat ik je op de juiste wijze een bericht kan terugsturen.

Bij behandeling:
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelende therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Daarnaast registreer ik uw naam, adres, e-mail, woonplaats en telefoonnummer voor de volgende doeleinden:
– uw adres gegevens > voor opname in mijn klanten en administratiebestand
– telefoonnummer > om u te kunnen contacteren bij wijzigingen of vragen m.b.t. de behandeling

Keuzes voor opname van jouw persoonsgegevens
U heeft altijd recht tot inzage of aanpassing van uw persoonsgegevens maar ook recht tot vernietiging hiervan. U kunt daarover contact met mij opnemen.

Delen van gegevens met derden
Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
• zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
• ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming
• Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid
• Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
• Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik, of mijn administrateur een factuur kan opstellen.

Ik zal uw gegevens uitsluitend aan derden verstrekken na uw toestemming en indien dit nodig is voor de uitvoering van de behandeling of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren bij uw zorgverzekeraar. Uw naam, adres en woonplaats, uw klantnummer en/of uw geboortedatum, de datum van de behandeling, een korte omschrijving van de behandeling, bijvoorbeeld ‘Behandeling acupunctuur’ Mijn website bevat enkel functionele cookies.

Privacy, Cookies en mijn website

Functionele cookies
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die geplaatst worden door mijn website op computers, telefoons en tablets van bezoekers. Een cookie bevat identificatiegegevens, waarmee websites u kunnen herkennen, ongeacht welk apparaat u gebruikt. Ik gebruik alleen technische ofwel functionele cookies. Aangezien deze cookies niet of nauwelijks uw privacy aantasten mag ik deze -formeel gezien- zonder uw toestemming plaatsen. Deze cookies zijn niet verbonden aan een profiel over u. Deze cookies zijn ervoor om de website te verbeteren wat betreft de technische werking, wat zou moeten leiden tot uw gebruiksgemak.

SocialMedia Cookies
Ik heb een button op mijn website zodat u eenvoudig mijn Facebook pagina kunt bezoeken en/of promoten (“liken” of delen) op uw eigen sociale netwerken. Bij het bezoeken van Facebook worden mogelijk cookies geplaatst door Facebook zelf. Wij hebben hier geen invloed op. Als u wil weten hoe Facebook met uw gegevens omgaat zult u zelf hun eigen Privacy Verklaring goed moeten doorlezen. Deze vindt u hier: https://nl-nl.facebook.com/privacy/explanation.

Heeft u nog vragen? Neem gerust contact op via bovenstaande contact gegevens.